Znak postępowania ZZP-223/17
Data zamieszczenia 24.10.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-223/17 z dnia 24-10-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII MINIMUM II GENERACJI WRAZ Z DOSTAWĄ DO DOMÓW PACJENTÓW ORAZ DO CENTRÓW LECZENIA HEMOFILII – W RAMACH ZADANIA I ORAZ KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII MINIMUM II GENERACJI WRAZ Z DOSTAWĄ DO REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA – W RAMACH ZADANIA II
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.10.2017 r., Nr 2017/S 204-420191

 

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 119,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 301,43 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - zał. 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 138,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - zał. 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 146,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 160,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 71,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 160,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 120,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie ws. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

omyłka pisarska - sprostowanie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 799,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

omyłka pisarska

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 810,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o zamiarze przedłużenia terminu składania ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02
Rozmiar pliku 792,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03
Rozmiar pliku 72,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

II zmiana ogłoszenia o zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.17
Rozmiar pliku 72,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odpowiedzi na pytania

ZZP.ZP.223/17.1133.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03 12:41:14
Rozmiar pliku 984,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.223/17.1183.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.15 14:28:26
Rozmiar pliku 843,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.223/17.1199.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.17 12:04:20
Rozmiar pliku 824,69 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.223/17.1202.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.17 16:04:55
Rozmiar pliku 835,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.223/17.1249.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.28 09:33:56
Rozmiar pliku 821,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30 12:25:08
Rozmiar pliku 62,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Odwołania

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu OCTAPHARMA AG

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06 11:01:49
Rozmiar pliku 306,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odwołanie OCTAPHARMA AG

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.06 11:02:46
Rozmiar pliku 1,66 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu OCTAPHARMA AG

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.27 11:49:45
Rozmiar pliku 302,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Treść odwołania OCTAPHARMA AG

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.27 11:53:04
Rozmiar pliku 236,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.04 14:08:03
Rozmiar pliku 110,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content