Znak postępowania ZZP-202/19
Data zamieszczenia 04.10.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji; postępowanie znak: ZZP-202/19

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 192-465851

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content