Znak postępowania ZZP-58/17
Data zamieszczenia 17.03.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-58/17 z dnia 17-03-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII MINIMUM II GENERACJI ; CZĘŚCI : 1÷2
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 17.03.2017 r., Nr ogłoszenia: 2017/S 054-099339
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 130,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 215,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 71,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 127,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 160,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 119,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.03.17
Rozmiar pliku 189,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.03.31
Rozmiar pliku 55,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.05
Rozmiar pliku 227,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content