Znak postępowania ZZP-241/17
Data zamieszczenia 30.11.2017

KONCENTRAT REKOMBINOWANEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII MINIMUM II GENERACJI

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30/11/2017r., Nr ogłoszenia: 625369-N-2017.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 78,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 196,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 134,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 70,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 130,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.241/17.1281.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.06 14:10:14
Rozmiar pliku 840,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.08
Rozmiar pliku 61,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.08
Rozmiar pliku 94,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content