Znak postępowania ZZP-38/20
Data zamieszczenia 10.01.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/01/2020 r. pod numerem: 2020/S 007-010441

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content