Znak postępowania ZZP-33/20
Data zamieszczenia 24.12.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24/12/2019 r. pod numerem: 2019/S 248-612608

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content