Znak postępowania ZZP-215/19
Data zamieszczenia 09.12.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoby do kontaktu: Paulina Wrzosek, Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09.12.2019 r. pod numerem: 2019/S 237-580939

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content