Znak postępowania ZZP-191/20
Data zamieszczenia 12.10.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIA

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/10/2020 r. pod numerem: 2020/S 198-479295

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content