Znak postępowania ZZP-121/20
Data zamieszczenia 28.04.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28/04/2020 r. pod numerem: 2020/S 083-195430

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content