Znak postępowania ZZP.ZP.411.138.2023
Data zamieszczenia 07.08.2023

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.138.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.08.2023 r. pod numerem: 2023/S 150-480285

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content