Znak postępowania ZZP-212/19
Data zamieszczenia 08.11.2019

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa. Postępowanie znak: ZZP-212/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.11.2019 r. pod numerem: 2019/S 216-529548

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content