Znak postępowania ZZP-171/20
Data zamieszczenia 24.08.2020

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa. Postępowanie znak: ZZP-171/20

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.08.2020 r. pod numerem: 2020/S 163-396075

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content