Znak postępowania ZZP.ZP.411.23.2024
Data zamieszczenia 29.01.2024

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VII a; ZZP.ZP.411.23.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.01.2024 r. pod numerem: 055999-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content