Znak postępowania ZZP-201/20
Data zamieszczenia 16.10.2020

Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII. Znak postępowania: ZZP-201/20

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/10/2020 r. pod numerem: 2020/S 202-488146

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/18496/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content