Znak postępowania ZZP-176/17
Data zamieszczenia 11.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-176/17 z dnia 11-09-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT LUDZKIEGO CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII ZAWIERAJĄCEGO CZYNNIK VON WILLEBRANDA DO LECZENIA CHOROBY VON WILLEBRANDA, W PROPORCJI CO NAJMNIEJ 2 JEDNOSTKI CZYNNIKA VON WILLEBRANDA NA 1 JEDNOSTKĘ CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.09.2017 r., Nr 2017/S 173-354014
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 134,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 219,94 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 139,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 160,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 71,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 121,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 46,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.11
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content