Znak postępowania ZZP.ZP.411.51.2024
Data zamieszczenia 27.03.2024

Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII a; ZZP.ZP.411.51.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.03.2024 r. pod numerem: 182644-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content