Znak postępowania ZZP.ZP.411.141.2022
Data zamieszczenia 19.10.2022

Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII; znak post. ZZP.ZP.411.141.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.10.2022 r. pod numerem: 2022/S 202-574089

Link do e-platformy:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/75422/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content