Znak postępowania ZZP-29/21
Data zamieszczenia 23.02.2021

Koncentrat ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII zawierającego czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda, w proporcji co najmniej 2 jednostki czynnika von Willebranda na 1 jednostkę czynnika krzepnięcia VIII; znak postępowania ZZP-29/21

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23/02/2021 r. pod numerem: 2021/S037-091794

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/23403/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content