Znak postępowania ZZP.ZP.411.165.2022 części: 1÷2
Data zamieszczenia 08.11.2022

Koncentrat fibrynogenu; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.165.2022 części: 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 08.11.2022 r. pod numerem: 2022/S 215-616698

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content