Znak postępowania ZZP-170/20
Data zamieszczenia 12.08.2020

Koncentrat fibrynogenu. Znak postępowania: ZZP-170/20

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12/08/2020 r. pod numerem: 2020/S 155-378906

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/16592/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content