Znak postępowania ZZP.ZP.411.145.2023 części: 1÷2
Data zamieszczenia 10.11.2023

Koncentrat fibrynogenu; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.172.2023 części: 1÷2

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.11.2023 r. pod numerem: 2023/S 217-682308

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content