Znak postępowania ZZP-93/20
Data zamieszczenia 09.04.2020

Koncentrat fibrynogenu. Postępowanie znak: ZZP-93/20

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09/04/2020 r. pod numerem: 2020/S 071-168426

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/13420/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content