Znak postępowania ZZP-48/19
Data zamieszczenia 05.03.2019

Koncentrat fibrynogenu; postępowanie znak: ZZP-48/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 045-102217

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content