Znak postępowania ZZP-130/19
Data zamieszczenia 05.06.2019

Koncentrat fibrynogenu. Postępowanie znak: ZZP-130/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05.06.2019 r. pod numerem: Nr 2019/S 107-260726

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content