Znak postępowania ZZP-62/18
Data zamieszczenia 09.04.2018

Koncentrat fibrynogenu, części 1-2, postępowanie znak: ZZP-62/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07.04.2018 pod numerem:2018/ S: Nr 068-150448

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 136,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 214,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 85,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 125,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 129,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 162,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 71,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 129,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 118,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 118,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.11
Rozmiar pliku 860,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 58,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.26
Rozmiar pliku 100,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.25
Rozmiar pliku 126,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content