Znak postępowania ZZP-46/18
Data zamieszczenia 21.03.2018

KONCENTRAT FIBRYNOGENU, CZĘŚCI 1÷2, POSTĘPOWANIE ZNAK:ZZP-46/18

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia:20.03.2018 pod numerem: 2018/S 055-121096

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 136,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 213,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 125,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 129,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 161,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 71,25 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 117,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 60,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ogłoszenie o wyborze oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 63,63 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

udzielenie zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17 08:56:40
Rozmiar pliku 125,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content