Znak postępowania ZZP-138/17
Data zamieszczenia 17.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-138/17 z dnia 17-07-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT FIBRYNOGENU, CZĘŚĆ 1 – 2
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dnia 15.07.2017 r., Nr 2017/S 134-274162
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 130,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 220,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 72,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 130,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 128,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 170,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 189,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.17
Rozmiar pliku 119,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

ogłoszenie o wyniku postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 128,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content