Znak postępowania ZZP-65/19
Data zamieszczenia 21.03.2019

Koncentrat fibrynogenu; Część 1-2; Postępowanie znak: ZZP-65/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.03.2019 pod numerem: 2019/S 057-130961

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content