Znak postępowania ZZP-202/20
Data zamieszczenia 16.10.2020

Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). Znak postępowania: ZZP-202/20

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 16/10/2020 r. pod numerem: 2020/S 202-488170

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/18497/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content