Znak postępowania ZZP-64/19
Data zamieszczenia 22.03.2019

Koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC. Postępowanie znak: ZZP-64/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 21.03.2019 pod numerem: 2019/S 057-131044

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.