Znak postępowania ZZP-178/17
Data zamieszczenia 25.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-178/17 z dnia 25-09-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY (PCC)
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dnia 23.09.2017 r., Nr 2017/S 183-374546
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 114,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 219,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 125,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 127,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 71,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 161,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 107,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 53,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02 13:46:26
Rozmiar pliku 96,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content