Znak postępowania ZZP-47/18
Data zamieszczenia 04.04.2018

Koncentrat czynnika XIII, części 1-3, postępowanie znak: ZZP-47/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/04/2018 r., pod numerem: 2018/S 065-144302

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 137,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 214,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.06
Rozmiar pliku 82,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie ogłoszenia II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.23
Rozmiar pliku 121,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 125,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 132,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 162,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 71,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.06
Rozmiar pliku 132,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.23
Rozmiar pliku 135,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.23
Rozmiar pliku 162,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 118,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.06
Rozmiar pliku 118,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

NOWY DRUK OFERTY II

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.23
Rozmiar pliku 128,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.23
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytanie, zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.06 11:30:39
Rozmiar pliku 867,64 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiana terminu otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.20
Rozmiar pliku 156,35 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytanie, zmiany do SIWZ II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.23 11:35:50
Rozmiar pliku 882,76 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.09
Rozmiar pliku 59,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 65,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie wyniku postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17 12:47:11
Rozmiar pliku 65,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.07.04 08:45:01
Rozmiar pliku 145,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content