Znak postępowania ZZP-30/21
Data zamieszczenia 11.02.2021

Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11/02/2021 r. pod numerem: 2021/S 029-070775

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content