Znak postępowania ZZP.ZP.411.18.2024
Data zamieszczenia 18.01.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII wraz z dostawą do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; znak postępowania: ZZP.ZP.411.18.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.01.2024 r. pod numerem: 2024/S 013-033909

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content