Znak postępowania ZZP-136/17
Data zamieszczenia 26.06.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-136/17 z dnia 26-06-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII (OSOCZOPOCHODNEGO LUB REKOMBINOWANEGO) Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO NARODOWEGO CENTRUM KRWI ; CZĘŚCI : 1÷2
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.06.2017 r., Nr 2017/S 119-239447
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 134,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 230,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 121,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 161,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 71,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 127,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.06.26
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.21
Rozmiar pliku 66,89 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.06
Rozmiar pliku 72,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.04
Rozmiar pliku 90,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty - dot. części 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.08
Rozmiar pliku 101,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wybór najkorzystniejszej oferty - dot. części 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.08
Rozmiar pliku 101,85 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content