Znak postępowania ZZP-41/18
Data zamieszczenia 13.04.2018

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi, części: 1÷2; postępowanie znak: ZZP-41/18

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13/04/2018 r.,Nr 2018/S 072-158975

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 154,57 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 526,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.16
Rozmiar pliku 83,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 124,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 546,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 70,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 129,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.13
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.41/18.237.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.16
Rozmiar pliku 808,44 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.10
Rozmiar pliku 70,26 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania - część 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 104,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania - część 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17
Rozmiar pliku 104,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content