Znak postępowania ZZP.ZP.411.05.2024
Data zamieszczenia 20.12.2023

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; znak postępowania: ZZP.ZP.411.05.2024 części 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.12.2023 r. pod numerem: 2023/S 245-772152

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content