Znak postępowania ZZP.ZP.411.80.2023
Data zamieszczenia 17.05.2023

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; znak postępowania: ZZP.ZP.411.80.2023 części: 1-2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 17.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 095-292406

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content