Znak postępowania ZZP-225/17
Data zamieszczenia 30.11.2017

KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII OSOCZOPOCHODNEGO LUB KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII REKOMBINOWANEGO I GENERACJI WRAZ Z DOSTAWĄ DO DOMÓW PACJENTÓW ORAZ DO CENTRÓW LECZENIA HEMOFILII

Dane kontaktowe: Marcin Górski, Paulina Janiszewska, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.11.2017 r., Nr 2017/S 230-479008.

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 117,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 267,20 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 223,28 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 161,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 71,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 112,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.11.30
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.14
Rozmiar pliku 99,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.12.21
Rozmiar pliku 104,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content