Znak postępowania ZZP-104/21
Data zamieszczenia 06.07.2021

Koncentrat czynnika krzepnięcia VII; postępowanie znak: ZZP-104/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06.07.2021 r. pod numerem: 2021/S 128-339044

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content