Znak postępowania ZZP-25/20
Data zamieszczenia 21.10.2019

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX wraz z dostawą do centrów leczenia hemofilii oraz do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Postępowanie znak: ZZP-25/20

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.10.2019 r. pod numerem: 2019/S 203-493671

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content