Znak postępowania ZZP-80/21
Data zamieszczenia 22.09.2021

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX wraz z dostawą do Centrów Leczenia Hemofilii oraz do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Części: 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-80/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.09.2021 r.  pod numerem: 2021/S 184-478162

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content