Znak postępowania ZZP-61/19
Data zamieszczenia 19.03.2019

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-61/19

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 054-124159

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content