Znak postępowania ZZP.ZP.411.56.2024
Data zamieszczenia 21.03.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego), części: 1÷2

postępowanie znak: ZZP.ZP.411.56.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Joanna Henkelmann, Kamila Pierzchała
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.03.2024 r. pod numerem:171659-2024

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content