Znak postępowania ZZP-177/17
Data zamieszczenia 25.09.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-177/17 z dnia 25-09-2017
Przedmiot zamówienia: KONCENTRAT AKTYWOWANYCH CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY (aPCC) Z DOSTAWĄ DO MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO NARODOWEGO CENTRUM KRWI
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dnia 23.09.2017 r., Nr 2017/S 183-374666
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 114,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 222,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne Warunki Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 123,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 72,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 128,45 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 161,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski dokument Zamóweinia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.10.24
Rozmiar pliku 110,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

odpowiedź na pytania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.10.24 22:12:21
Rozmiar pliku 830,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.03 09:14:11
Rozmiar pliku 41,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.02 13:48:20
Rozmiar pliku 95,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content