Znak postępowania ZZP-41/21
Data zamieszczenia 12.03.2021

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC); postępowanie znak: ZZP-41/21

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 12.03.2021 r. pod numerem: 2021/S 050-122999.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content