Znak postępowania ZZP-207/18
Data zamieszczenia 21.11.2018

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny aPCC dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; postępowanie znak: ZZP-207/18

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20/11/2018 pod numerem:2018/ S 223-509690

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2324/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content