Znak postępowania ZZP-175/19
Data zamieszczenia 04.09.2019

Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny aPCC.

Osoba Prowadząca: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04/09/2019 pod numerem: 2019/S 170-414798

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/7966/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content