Znak postępowania ZZP-37/20
Data zamieszczenia 09.01.2020

Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC). Postępowanie znak: ZZP-37/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 09.01.2020 r. pod numerem: 2020/S 006-008019

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content