Znak postępowania ZZP-53/20
Data zamieszczenia 07.02.2020

Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Gali Krwiodawców

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07/02/2020 r.pod numerem: 2020/S 027-061767

przekierowanie na platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content